+91-9414321035

Gayatri Chalisa

HRIM SHRIM KLIM MADHYA PRABHAA JEEVANA JYOTI PRACHAND SHAANTI, KRANTI, JAGRUTA, PRAGATI,RACHANAA, SHAKTI AKHAND JAGAT JANANI MANGAL KARANI GAYATRI SUKHDHAAM,PRANAVOM SAVITRI SWADHAASWAHAA PURANA KAAMAUM BHUR BHUVAH SWAH YUTA JANAIGAYATRI NITA KALIMALA DAHANI.
AKSHAR CHAUBIS PARAMA PUNITAAINMEN BASEN SHASTRA SHRUTI GEETAA.SHAASHWATA SATOGUNI SATAROOPAASATYA SANATANA SUDHA ANOOPAA.HAMSAAROODHA SITAAMBER DHAARISWARNA KAANTI SHUCHI GAGANA BIHAARI.
PUSTAKA PUSHPA KAMANDALU MAALAASHUBHRA VARNA TANU NAYANA VISHALAA.DHAYANA DHARATA PULKITA HIYA HOSUKHA UPAJATA DOOHKH DURMATI KHO . KAAMDHENU TUM SUR TARU CHHAAYANIRAAKAAR KI ADBHUTA MAYAATUMAHARI SHARAN GAHAI JO KOTARAI SAKAL SANKATA SON SO . SARASWATI LAKSHMI TUM KALIDIPAI TUMHARI JYOTI NIRAALI.TUMHARI MAHIMAA PAARA NA PAVAIJO SHARADA SHATA MUKH GOONA GAVAI CHAARA VEDA KI MAATU PUNITATUMA BRAHMANI GAURI GITA.MAHAA MANTRA JITANAY JAGA MAAHINKO-U GAAYATRI SAMA NAHIN.
SUMIRATA HIYA MEIN GYANA PRAKASHAAIAALASA PAAPA AVIDYAA NASAI.SRISHTI BEEHJA JAGA BHAWAANIKAALA RAATARI VARADAA KALYAANI. BRAHMA VISHNU RUDRA SURA JAY TAYTUM SON PAVEN SURATAA TAT TAY.
TUM BHAKTANAKI BHAKTA TUMHAREN JANANIHIN PUTRA TAY PYAARAY. MAHIMA APARAMPAARA TUMHARI JAYA JAYA TRIPADAA BHAYAHAARI.
POORITA SAKALA GYAANNA VIGYAANAATUM SAMA ADHIKA NA JAGAMEIN AANAA. TUMAHIN JAANI KACHHU RAHAI NA SHESHAATUMAHIN PAAYA KACHHU RAHAI NA KALESAA.
JAANATA TUMAHIN TUMAHIN HAN JAAIPAARASA RARISA KUDHATU SUHAI. TUMHAARI SHAKTI DIPAI SABA THAIMAATAA TUMA SABA THORA SAMAI.GRAHA NAKSHATRA BHRAMANDA GHANAYRAYSUBA GATIVAANA TUMHARAY PRERAY. SAKALA SRISHTIKI PRANA VIDHAATAPAALAKA POSHAKA NAASHAKA TRATAA.MAATESHWARI DAYAA VARTA DHAARITUM SANA TARAY PAATAKI BHAARI.
 JAAPARA KRIPAA TUMHAARI HOTAAPARA KRIPA KAREN SABA KO. MANDA BUDDHI TAY BUDDHI BALA PAAVAYROGI ROGA RAHIGTA HO JAAVAY. DAARIDRA MITAI KATAI SUBA PIRAANAASHAI DUHKH HARAI BHAYA PHIRAA.GRIHA KALESHA CHITTA CHINTAA BHAARINAASAI GAAYATRI BHAYA HAARI.
SANTATI HEENA SUSANTATI PAAVENSUKHA SAMPATI YUTA MODA MANAVAY. BHOOTA PISHAACHA SABAI BHAYA KHAAVENYAMA KAY DOOTA NIKATA NAHIN AAVAY. JO SADHAVAA SUMIRAI CHITA LAAIAKSHAYA SUHAGA SADAA SUKHADA.GHARA VARA SUKH PRADA LAHAI KUMARIVIDHAVAA RAHAY SATYA VRATA DHAARAI.
JAYATI JAYATI JAGADAMBA BHAVAANI TUM SAMA AUR DAYAALU NA DAANI.JO SADGURU SON DIKSHAA PAAVENSO SAADHANA KO SAFALA BANAAVEN. SUMIRANA KARAY SURUCHI BADABHAAGILAHAI MANORATHA GRAHI VIRAAGI.ASHTA SIDDDHI NAVA NIDHI KE DAATASABA SAMARATHA GAAYATRI MAATA. RISHI MUNI JATI TAPASVI JOGIAARATA ARTHI CHINTITA BHOGI.JO JO SHARANA TUMAARI AAVENSO SO MANA VAANCHHITA FALA PAAVEN.
BALA BUDDHI VIDYAA SHEELA SWABHAUDHANA VAIBHAVA YASHA TEJA UCHHAU.SAKALA BADHEN UPAJAY SUKHA NAANAAJO YAHA PAATHA KARAI DHARI DHYAANAA. YAHA CHALISA BHAKTI YUTAPAATHA KARAY JO KOYTAA PAR KRIPAA PRASANNATAAGAYATRI KI HOYE.

Leave a Comment