+91-9414321035

Gayatri ji Ki Aarti

Aarti shri Gayatri ji ki Gyan ko dip aur shraddha ki bati So bhakti hi purti karai jahan ghiki, aarti...
Manas ki shuchi thal ke upar,Devi ki joti jagai jahniki, aarti...
Shudhi manorath ke jahan ghantaBajai karain asahu hi ki, aarti...
Jake samaksh hamen tihun lok kai,Gaddi milai tabahu lagai phiki. aarti...
Sankat avai na pas kabau tinhen,Sampada aur sukh ki banai, Iiki, aarti Aarti prem son nem son kari,
Dhyavahin murti Brahma lali ki aarti.

Leave a Comment