+91-9414321035

Radha-Krishna ji Ki Aarti

Om Jai Shree Radha Jai Shree Krishna
Shree Radha Krishnayah Namah II
Ghoom Ghumro Ghamar Sohay Jai Shree Radha
Pat Pitambar Muni Mann Mohay Jai Shree Krishna I Jugal Prem Ras Jham Jham Jhamke
Shree Radha Krishnayah Namah II
Radha Radha krishna Kanhiya Jai Shree Radha
Bhav Bhav Sagar Paar Lagaya Jai Shree Krishna I
Mangal Murthi Mooksh Karaya
Shree Radha Krishnayah Namah II

Leave a Comment